Knauf Knauf

Mekansal Akustik

Akustiğin hayatınızdaki önemini biliyor musunuz?

Sizin için hazırladık...

Akustik tavan ve duvar plakamız Cleaneo Broşürünü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Cleaneo Broşürü
Weiter

Bir mekan içindeki akustiği aşağıdaki faktörler etkiler:

...

Ses emilimi

Knauf akustik sistemlerinde ses emicilerin üç şekli bir araya gelir. Düşük frekanslı aralıkta tüm kaset veya plakalar en ince titreşimler için membranlı emiciler olarak etki yapar. Delikler içinde oluşan rezonanslar orta şiddetteki frekans aralığında emici olarak etki yapar. Ek olarak arka taraftaki akustik elyaflarının içinden ses geçişinde yüksek frekans aralığındaki bir emilime ulaşılır.

Bu özellikler birlikte frekans yelpazesinin tümü üzerinde hemen hemen lineer, dengeli bir ses emilimi sağlar.Böylece alçıdan delikli ses emicileri ile modern mekanlarda istenecek tüm gereksinimler mükemmel bir şekilde ayarlanabilir ve bunlara erişilebilir.

Ses emilim derecesi α

Ses emilim derecesi α yansımayan ses enerjisinin ortaya çıkan ses enerjisine oranıdır. Tam yansıma da α = 0, tam emilimde α = 1'dir.

Yankılanma süresi

Bir mekandaki ses emilimi yankılanma süresi ile tanımlanır. Bu ses seviyesinin ses yayımının sona ermesinden sonra 60 dB düşmesine ait zaman dilimini verir.

...
Sesin dağılımı

Alçıpan® içindeki delikler ses emme etkisinin yanında buna ek olarak sesin dağılımını sağlar. Ses dağılımı plakanın delik yapısı sayesinde deliksiz Alçıpan®'dakinden veya gözenekli ses emilen bir malzemeden daha farklı bir şekilde etki yapar.

Deliklerin kenarlarına çarpan ses dalgaları kırılırlar ve farklı yönlere giderler. Bu sayede bir miktar ses enerjisi mekanda kalır ve böylece daha rahat bir akustik ortaya çıkar.

Bir delikli plaka sadece konstrüksiyondan kaynaklanan sesi dağıtmaz aynı zamanda daha da iyi emer. Bu, ses dalgalarının delikler içinde emilme olanağını daha iyileştiren büyük bir yüzeye dağılmasında yatmaktadır.

...
Sesin yansıması

Alçıpan®'ın sertliği nedeni ile buna ek olarak bazı ses dalgaları geri gönderilebilir. Bunu plakanın delinmemiş bölgeleri, özellikle deliğin etrafında sağlar. Delinmemiş plakalar daha güçlü yansıtırlar, ancak ses dalgaları sadece membranlı emilimde sönümlenir.

...
Ses yalıtımı

Alçıpan® yüksek yoğunluğu nedeni ile çok sayıdaki mekanlar arasında ses aktarımını yalıtır. Titreşim kabiliyeti sayesinde plaka özellikle düşük frekanslı ses paylarını sönümlendirme durumundadır.

Plakalar arka tarafı mineral yünü ile kaplanırsa ses buna ek olarak orta ve yüksek frekans aralığında sönümlenebilir.

Bitişik tavanları olan mekanlara ait ses yalıtımı EN 20140-9 dokümanı ve DIN EN 20140 bölüm 9 dokümanı doğrultusunda tespit edilir.

Akustiği ne etkiler?

...
Tavan konstrüksiyonu

Emilim malzemeleri, üzerine monte edilecekleri sistem ile kombinasyon içinde, sesi emen akustik konstrüksiyonlar oluştururlar. Bu nedenle emilecek ses miktarı tavanın montaj derinliğine ve de ara boşluğun mineral yünü ile doldurulup doldurulmamasına bağlıdır.

...
Mekanın şekli

Mekanın şekli ses dalgalarının mekan içindeki hareketini belirler. Emilim malzemelerinin yerleştirilmesi, malzemelerin optimum etkinliğini sağlamak için sesin bu özel odada dağılmasına uygun bir şekilde tespit edilmeliydi.

...
Mobilyalar

Mobilyaların kendisi sesi emer. Çok düşük bir emilimde olduğu gibi aynı şekilde akustik bir rahatsızlığa yol açabilecek çok yüksek bir ses emilimini engellemek için mobilya parçalarının adedi dikkate alınmalıdır.

...
Mekanın kullanım amacı

Mekanın kullanım amacı oluşturulmak zorunda olan akustik çevre için belirleyicidir. Sınıf odaları veya toplantı salonları gibi sözlü iletişimlere ait mekanlarda ses dağılımının iyi bir ölçüde olması önemlidir, buna karşılık yoğunlaşarak çalışılacak mekanlarda büyük ölçüde emilim gereklidir.

Mekan tipine göre akustik tasarım

...
Sınıf odaları

Mekan akustiğine ait düşünceler

Bir sınıf odasında söylenen söz kolaylıkla anlaşılmalıdır. Anlaşılması sessiz harflere bağlı olduğu için özellikle bunlar açık bir şekilde duyulmak zorundadır. Konuşma bilgilerinin bastırılmaması ve hatalı anlaşılmaması için rahatsız edici gürültüler zayıflatılmış olmak zorundadır. Konuşmacı için iyi şartlar çevresel ses düzeninin varlığı ile sağlanmıştır. Çok kuvvetli ses emiliminde retorik etki kaybolabilirdi. Çok düşük ses emilimide buna karşılık anlaşılabilirlik zorlaşırdı.

Akustik koşullar / önlemler

Dikdörtgen mekan 50 - 70 m² arası tavan yüksekliği maks. 3 m

Mekan ölçüsü 1:2 oranına yaklaşmamalı veya bunu aşmamalıdır.

Tavan: Ses emici ve dağıtıcı özelliklere, buna karşılık az bir yansımaya sahip akustik malzemeler.

Duvarlar: Dağılma karakteristik özelliğine sahip ses emici malzemelerin kullanımı.

Spor salonları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

Spor salonları son derece hayat doludur. Buna akustik koşullar da uygun olmalıdır, yani yankılanma süresi çok uzun olmak zorundadır.

Sözlü talimatlar sadece çok sınırlı yapılabildiği için spor salonlarında kesinlikle uzun olmalıdır.

Bu türlü bir mekanda canlı atmosfer iyi iletişim olanaklarından daha da önemlidir.

Akustik koşullar / önlemler

Tavana ek olarak duvarlarda da akustik yönden etkili yüzeyler uygulanmak zorundaydı. Bu, ses dalgalarının büyük bir bölümünün tavan yüzeylerine çarpmamasına dayanmaktadır. Duvarların sesi emmesi sayesinde ses dağılımı sağlanır, aksi durumda büyük spor salonları için tipik bir eko etkisini engellemez.

Çocuk yuvaları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

İletişim ağırlıklı olarak kısa mesafeler üzerinden gerçekleştiği için, burada ses yalıtımı en önde bulunmaktadır. Bununla birlikte mekanları daha küçük birimlere ayırmak veya çocukları daha küçük gruplara dağıtmak tavsiye edilir. Bu sayede ses emiliminin etkisi önemli derecede iyileştirilir.

Akustik koşullar / önlemler

Çocuk yuvalarının mekânsal hacmi sadece zemin yüzeyini değil aynı zamanda tavan yüksekliğini de azaltarak olabildiğince çok sınırlandırılmalıdır. Sonuncusu 3m'yi aşmamalıdır. Ses emici malzeme tavanda ve büyük ölçüde duvarlarda da uygulanmak zorundadır. Bunun dışında ses emici malzemelerin mekanik yüklenebilirliğine özel gereksinimler sağlanmalıdır. Bu bağlamda özellikle iyi delinmiş alçı ses emiciler uygundur.

Büyük mekanlı bürolar

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

İşlerinde görsel ve sözel iletişimin önemli olduğu çalışanlar için büyük mekânlı bürolar idealdir. En acil akustik önlem, envanterin önemli rol oynadığı bölümlerin akustik anlamda ayrılmasıdır.

Akustik koşullar / önlemler

Sert, sesi yansıtan yüzeylere sahip elemanlardan kaçınılmalıdır veya gerektiğinde ses emici malzemeler ile donatılmalıdır. Büyük pencere yüzeylerinden kaçınılmak zorundadır. Alternatif olarak ses emici veya ses dağıtıcı malzemeler karşısında duran duvara uygulanmalıdır.

Ayrıca gruplar arasında tabandan tavana kadar uzanan separatörler öngörülmelidir.

Ders odaları / salonları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

Konuşma ve retorik anlaşılabilirliği bu mekanların tasarımında en önde bulunmaktadır. İdeal akustik koşullar, mekanda sesin çok az yankılanmasının açığa çıkması ile ortaya çıkar. Dinleyiciler tarafından sessiz harflerin de anlaşılması için iyi bir ses dağılımı önemlidir.

Akustik koşullar / önlemler

Bu mekanlar konuşmacının üzerinde ses yansıtan elemanlar ile donatılmalıdır. Bunun dışında dinleyicilere ulaşabilmesi için ses yönlendirilmelidir. Mekanda arka duvarda ses emici bir yüzey oluşturulmalıdır. Tavan, sesin konuşmacıya geri yönlenmesini engelleyecek dalga kırıcı bir yapı ile donatılmalıdır.

Hastane odaları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

Bu mekanlarda huzursuzluğun nedeni olan tüm gürültüler yalıtılmalıdır. Hastanelerde günün her saati huzurun ve rahatlığın oluşması için hiç uygun olmayan çok sayıda gürültü ortaya çıktığı için bu her zaman kolay değildir. Konu akustik ise, o zaman ses yalıtımlı bir separatör bu mekan için en iyi çözümdür.

Akustik koşullar / önlemler

Dikdörtgen mekan, 50 ile 70 m² arası büyüklükte.

Tavan yüksekliği 3m

Ses emici yüzey tercihen tavanda yapılmalıdır. Yatalak hastalar zamanın büyük bölümünü tavana bakarak geçirdikleri için tavanın ilginç bir tasarımı tavsiye edilir.

En yüksek gereksinimler için geliştirildi

...
Cleaneo Akustik Tasarım Tavan

Bir mekana sadece bilinen "dört duvar" değil, aynı zamanda tavan da dahildir.

Tasarımı sakin ve düz olabilir veya armatür ve lambalardan oluşan bir kafes ile yapılandırılmış olabilir. Bu arada ses teknolojisi optimizasyonu modern binaların ek bir gereksinimidir.

Claneo Akustik tavanları yüksek akustik performansı sofistike tasarımla birleştirir. Knauf Cleaneo Akustik farklı gereksinimler için farklı delikler ile mevcuttur.

Dairesel delikli

...

Dairesel delik 6/18 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi ve mimari açıdan sofistike bir tavan tasarımı için % 8,7 delik payı ile delikli Alçıpan®

Dairesel delik 8/18 R

Ses emiliminin iyileştirilmesi için % 8,7 delik payı ile delikli Alçıpan®

Dairesel delik 10/23 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi için % 14,8 delik payı ile delikli Alçıpan®

Dairesel delik 12/25 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi için % 18,1 delik payı ile delikli Alçıpan®

Dairesel delik 15/30 R

Ses emiliminin düşük frekansta iyileştirilmesi için % 19,6 delik payı ile delikli Alçıpan®

Dağınık dairesel delikli 8/12/50 R ve 12/20/66 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi ve bireysel tavan giydirmelerinin tasarlanması için %13,1 veya %19,6 delik payı ile Alçıpan®. Arka yüzdeki nonwoven kumaş siyah veya beyaz temin edilebilir.

Bir çok durumda damlamaya karşı koruyucu olarak arka yüzü standart nonwoven bez kaplamalı veya akustik nonwoven bez kaplamalı Cleaneo akustik tavan kaplaması tamamen yeterlidir. Tipik uygulama alanları örneğin okullar, bürolar, çocuk yuvaları konferans veya toplantı mekanlarıdır. Özel taleplerde profesyonel bir akustik planlamacısı ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Kare delikli

...

Kare delik 8/18 R

Ses emiliminin ve mekan akustiğinin iyileştirilmesi için % 19,8 delik payı ile delikli Alçıpan®

Kare delik 12/25 R

Ses emiliminin iyileştirilmesi için % 23 delik payı ile delikli Alçıpan®

Bir çok durumda damlamaya karşı koruyucu olarak arka yüzü standart nonwoven bez kaplamalı veya akustik nonwoven bez kaplamalı Cleaneo akustik tavan kaplaması tamamen yeterlidir. Tipik uygulama alanları örneğin okullar, bürolar, çocuk yuvaları konferans veya toplantı mekanlarıdır. Özel taleplerde profesyonel bir akustik planlamacısı ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Dağınık dairesel delikli

.

Dağınık delik PLUS 8/15/20 R

Mekan akustiğinin ve modern ve nostaljik tavan mimarisinin tasarım olanaklarının iyileştirilmesi için % 9,9 delik payı ile delikli Alçıpan®

Dağınık delik PLUS 12/20/35 R

Ses emiliminin iyileştirilmesi için % 9,8 delik payı ile delikli Alçıpan®

Bir çok durumda damlamaya karşı koruyucu olarak arka yüzü standart nonwoven bez kaplamalı veya akustik nonwoven bez kaplamalı Cleaneo akustik tavan kaplaması tamamen yeterlidir. Tipik uygulama alanları örneğin okullar, bürolar, çocuk yuvaları konferans veya toplantı mekanlarıdır. Özel taleplerde profesyonel bir akustik planlamacısı ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Cleaneo Tanıtım Filmi

Akustik Hesaplama Programları

 • Insul

  AMF

  Knauf AMF'nin oluşturmuş olduğu akustik hesaplama programı sayesinde mekanlarınız için en uygun ses yutum değerlerini bulabilirsiniz. Room Acoustics
 • Knauf Almanya

  Knauf Almanya

  Knauf Almanya'nın hazırlamış olduğu akustik hesaplama programını hemen açmak ve kullanmaya başlamak için tıklayın. Akustik Rechner

Akustik Seminerleri Akustik Seminerleri
Akustik hakkında detaylı bilgi almak için bizden seminer talep edebilirsiniz.
Yaklaşan Seminerler Yaklaşan Seminerler
Yaklaşan seminerlerimiz ile ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.

Partnerlerimiz

 • Knauf AMF

  Knauf AMF

  Ses emilimi ve iletimi konusunda daha fazla ürün için ortağımız Knauf AMF. Knauf AMF
 • Heradesign

  Heradesign

  Heradesign, duvarlar ve tavanlar için yüksek kaliteli, sürdürülebilir akustik sistemler üretir ve geliştirir. Heradesign

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

 • Cleaneo Akustik Alçıpan® (B4,B5,B6)

  Cleaneo (B4, B5, B6)

  Koku giderme ve yüksek değerlerde ses yutum özelliğine sahip, blok halde, talebe göre kare ve dairesel delikli olarak üretilebilen, Zeolit katkılı tam plaka akustik Alçıpan® çeşididir. Cleaneo Akustik Alçıpan® (B4,B5,B6)
 • Cleaneo Akustik Alçıpan® Vidası

  Cleaneo Akustik Alçıpan® Vidası

  Akustik Alçıpan® çeşitlerinin delikli olması sebebiyle, uygulama esnasında çatlama ve deliklerde deformasyon olmaması için özel olarak üretilmiş havşa başlı vidadır. Cleaneo Akustik Alçıpan® Vidası
 • Cleaneo Slotline

  Cleaneo Slotline

  Koku giderme ve yüksek değerlerde ses yutum özelliğine sahip, 4 kenarı bordürlü olarak üretilen, blok halde çizgisel delikli, Zeolit katkılı tam plaka akustik Alçıpan® çeşididir. Cleaneo Slotline
 • Cleaneo Kare Delikli

  Cleaneo Kare Delikli

  Koku giderme ve yüksek değerlerde ses yutum özelliğine sahip, talebe göre sürekli perfore veya istenen taraftan bordürlü olarak üretilebilen, kare delikli, Zeolit katkılı tam plaka akustik Alçıpan® çeşididir. Cleaneo Kare Delikli

ÖNERİLEN SİSTEMLER

 • D127 Cleaneo Asma Tavan Sistemi

  D127 Cleaneo Asma Tavan Sistemi

  D127 Cleaneo Asma Tavan, tavan yüküne uygun askı sistemi, birbirine klipsler yardımı ile sabitlenmiş ana ve tali taşıyıcı Tavan C Profiller ve 12,5 mm kalınlığında tek kat Cleaneo kullanılarak oluşturulan, üzerinde talep edilen ses yutum değerlerinin elde edilebilmesi için 20 mm kalınlığında cam yünü yalıtım levhası bulunan tavan sistemidir.
  Daha fazla bilgi için D127 Cleaneo Asma Tavan Sistemi teknik föyünü inceleyiniz.
  D127
 • W623C Agraflı Cleaneo Duvar Giydirme Sistemi

  W623C Agraflı Cleaneo Duvar Giydirme Sistemi

  W623C Cleaneo Duvar Giydirme, mevcut duvar üzerine sistemin bağlantısını sağlayan agraf, Tavan C ve Tavan U Profilleri ile talep edilen alan genişliğine göre tek kat Cleaneo ve 12,5 mm kalınlığında tek kat Alçıpan® (Cleaneo uygulanmayan yerlerde çift) kullanılarak oluşturulan, mekan içersindeki optimum ses yutum değerlerini yerine getirmek amacı ile (içerisinde ek olarak yalıtım levhası bulunan) uygulanan giydirme sistemidir.
  Daha fazla bilgi için W623C teknik föyünü inceleyiniz.