Knauf Knauf

Spatial Acoustic

Do you know the importance of acoustic in our lives?

Especially prepared for you...

Please click the button below in order to download our Cleaneo Brochure.

Cleaneo Brochure
Weiter

Acoustics in the venue will be affected by following factors:

...

Sound Absorption

Three types of sound absorber come together in Knauf acoustic systems. All trays or plates act as membrane absorbents for subtle vibrations. Resonances occur within the frequency range of the hole acts as an absorbent moderate. In addition, an absorption in the high frequency range is achieved through the passage of sound in the rear acoustic fiber. With these features, sound absorbency can be provided in frequency range. Thus, all requirements for modern spaces with perforated sound absorbers will be asked to cast set in a perfect way and accessible to them.

Sound Absorption Degree α

Sound absorption degree α is the ratio of the sound energy of the reflected sound energy occurs. Full reflection α = 0, α = 1 full absorption.

Reverberation Time

Sound absorption in a space defined by the reverberation time. This volume gives voice publications of the time period of 60 dB after the recent fall.

...
The Distribution of Sound

Perforations on drywall provides both sound absorption and distribution of sound. By the perforated structure of boards, distribution of sound makes different impact than imperforated drywall.The sound of waves hits the edges of the hole breaks and expenditures in different directions. Thus space remains in an amount of sound energy , thereby creating a more comfortable acoustics. Not only distribute audio originating from a perforated plate construction also better it absorbs . This is the possibility of absorption of the sound waves further improve holes lies in the dispersion of a large.

...
The Reflection of Sound

By the hardness of gypsum board, it can return some sound waves. This can be provided in imperforated plate and around the hole. Perforated plates reflect stronger but they only attenuates sound waves like membrane absorption.

...
Sound Insulation

Gypsum board can insulate the metathesis between the rooms by it's high intensity properties.

If the boards are reninforced by mineral wool, they can increase the insulation values.

Sound insulation regulations are determined according to EN 20140-9 document and DIN EN 20140 - Chapter 9.

Akustiği ne etkiler?

...
Tavan konstrüksiyonu

Emilim malzemeleri, üzerine monte edilecekleri sistem ile kombinasyon içinde, sesi emen akustik konstrüksiyonlar oluştururlar. Bu nedenle emilecek ses miktarı tavanın montaj derinliğine ve de ara boşluğun mineral yünü ile doldurulup doldurulmamasına bağlıdır.

...
Mekanın şekli

Mekanın şekli ses dalgalarının mekan içindeki hareketini belirler. Emilim malzemelerinin yerleştirilmesi, malzemelerin optimum etkinliğini sağlamak için sesin bu özel odada dağılmasına uygun bir şekilde tespit edilmeliydi.

...
Mobilyalar

Mobilyaların kendisi sesi emer. Çok düşük bir emilimde olduğu gibi aynı şekilde akustik bir rahatsızlığa yol açabilecek çok yüksek bir ses emilimini engellemek için mobilya parçalarının adedi dikkate alınmalıdır.

...
Mekanın kullanım amacı

Mekanın kullanım amacı oluşturulmak zorunda olan akustik çevre için belirleyicidir. Sınıf odaları veya toplantı salonları gibi sözlü iletişimlere ait mekanlarda ses dağılımının iyi bir ölçüde olması önemlidir, buna karşılık yoğunlaşarak çalışılacak mekanlarda büyük ölçüde emilim gereklidir.

Mekan tipine göre akustik tasarım

...
Sınıf odaları

Mekan akustiğine ait düşünceler

Bir sınıf odasında söylenen söz kolaylıkla anlaşılmalıdır. Anlaşılması sessiz harflere bağlı olduğu için özellikle bunlar açık bir şekilde duyulmak zorundadır. Konuşma bilgilerinin bastırılmaması ve hatalı anlaşılmaması için rahatsız edici gürültüler zayıflatılmış olmak zorundadır. Konuşmacı için iyi şartlar çevresel ses düzeninin varlığı ile sağlanmıştır. Çok kuvvetli ses emiliminde retorik etki kaybolabilirdi. Çok düşük ses emilimide buna karşılık anlaşılabilirlik zorlaşırdı.

Akustik koşullar / önlemler

Dikdörtgen mekan 50 - 70 m² arası tavan yüksekliği maks. 3 m

Mekan ölçüsü 1:2 oranına yaklaşmamalı veya bunu aşmamalıdır.

Tavan: Ses emici ve dağıtıcı özelliklere, buna karşılık az bir yansımaya sahip akustik malzemeler.

Duvarlar: Dağılma karakteristik özelliğine sahip ses emici malzemelerin kullanımı.

Spor salonları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

Spor salonları son derece hayat doludur. Buna akustik koşullar da uygun olmalıdır, yani yankılanma süresi çok uzun olmak zorundadır.

Sözlü talimatlar sadece çok sınırlı yapılabildiği için spor salonlarında kesinlikle uzun olmalıdır.

Bu türlü bir mekanda canlı atmosfer iyi iletişim olanaklarından daha da önemlidir.

Akustik koşullar / önlemler

Tavana ek olarak duvarlarda da akustik yönden etkili yüzeyler uygulanmak zorundaydı. Bu, ses dalgalarının büyük bir bölümünün tavan yüzeylerine çarpmamasına dayanmaktadır. Duvarların sesi emmesi sayesinde ses dağılımı sağlanır, aksi durumda büyük spor salonları için tipik bir eko etkisini engellemez.

Çocuk yuvaları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

İletişim ağırlıklı olarak kısa mesafeler üzerinden gerçekleştiği için, burada ses yalıtımı en önde bulunmaktadır. Bununla birlikte mekanları daha küçük birimlere ayırmak veya çocukları daha küçük gruplara dağıtmak tavsiye edilir. Bu sayede ses emiliminin etkisi önemli derecede iyileştirilir.

Akustik koşullar / önlemler

Çocuk yuvalarının mekânsal hacmi sadece zemin yüzeyini değil aynı zamanda tavan yüksekliğini de azaltarak olabildiğince çok sınırlandırılmalıdır. Sonuncusu 3m'yi aşmamalıdır. Ses emici malzeme tavanda ve büyük ölçüde duvarlarda da uygulanmak zorundadır. Bunun dışında ses emici malzemelerin mekanik yüklenebilirliğine özel gereksinimler sağlanmalıdır. Bu bağlamda özellikle iyi delinmiş alçı ses emiciler uygundur.

Büyük mekanlı bürolar

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

İşlerinde görsel ve sözel iletişimin önemli olduğu çalışanlar için büyük mekânlı bürolar idealdir. En acil akustik önlem, envanterin önemli rol oynadığı bölümlerin akustik anlamda ayrılmasıdır.

Akustik koşullar / önlemler

Sert, sesi yansıtan yüzeylere sahip elemanlardan kaçınılmalıdır veya gerektiğinde ses emici malzemeler ile donatılmalıdır. Büyük pencere yüzeylerinden kaçınılmak zorundadır. Alternatif olarak ses emici veya ses dağıtıcı malzemeler karşısında duran duvara uygulanmalıdır.

Ayrıca gruplar arasında tabandan tavana kadar uzanan separatörler öngörülmelidir.

Ders odaları / salonları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

Konuşma ve retorik anlaşılabilirliği bu mekanların tasarımında en önde bulunmaktadır. İdeal akustik koşullar, mekanda sesin çok az yankılanmasının açığa çıkması ile ortaya çıkar. Dinleyiciler tarafından sessiz harflerin de anlaşılması için iyi bir ses dağılımı önemlidir.

Akustik koşullar / önlemler

Bu mekanlar konuşmacının üzerinde ses yansıtan elemanlar ile donatılmalıdır. Bunun dışında dinleyicilere ulaşabilmesi için ses yönlendirilmelidir. Mekanda arka duvarda ses emici bir yüzey oluşturulmalıdır. Tavan, sesin konuşmacıya geri yönlenmesini engelleyecek dalga kırıcı bir yapı ile donatılmalıdır.

Hastane odaları

...

Mekan akustiğine ait düşünceler

Bu mekanlarda huzursuzluğun nedeni olan tüm gürültüler yalıtılmalıdır. Hastanelerde günün her saati huzurun ve rahatlığın oluşması için hiç uygun olmayan çok sayıda gürültü ortaya çıktığı için bu her zaman kolay değildir. Konu akustik ise, o zaman ses yalıtımlı bir separatör bu mekan için en iyi çözümdür.

Akustik koşullar / önlemler

Dikdörtgen mekan, 50 ile 70 m² arası büyüklükte.

Tavan yüksekliği 3m

Ses emici yüzey tercihen tavanda yapılmalıdır. Yatalak hastalar zamanın büyük bölümünü tavana bakarak geçirdikleri için tavanın ilginç bir tasarımı tavsiye edilir.

En yüksek gereksinimler için geliştirildi

...
Cleaneo Akustik Tasarım Tavan

Bir mekana sadece bilinen "dört duvar" değil, aynı zamanda tavan da dahildir.

Tasarımı sakin ve düz olabilir veya armatür ve lambalardan oluşan bir kafes ile yapılandırılmış olabilir. Bu arada ses teknolojisi optimizasyonu modern binaların ek bir gereksinimidir.

Claneo Akustik tavanları yüksek akustik performansı sofistike tasarımla birleştirir. Knauf Cleaneo Akustik farklı gereksinimler için farklı delikler ile mevcuttur.

Dairesel delikli

...

Dairesel delik 6/18 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi ve mimari açıdan sofistike bir tavan tasarımı için % 8,7 delik payı ile delikli alçıpan.

Dairesel delik 8/18 R

Ses emiliminin iyileştirilmesi için % 8,7 delik payı ile delikli alçıpan.

Dairesel delik 10/23 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi için % 14,8 delik payı ile delikli alçıpan.

Dairesel delik 12/25 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi için % 18,1 delik payı ile delikli alçıpan.

Dairesel delik 15/30 R

Ses emiliminin düşük frekansta iyileştirilmesi için % 19,6 delik payı ile delikli alçıpan.

Dağınık dairesel delikli 8/12/50 R ve 12/20/66 R

Mekan akustiğinin iyileştirilmesi ve bireysel tavan giydirmelerinin tasarlanması için % 13,1 veya. % 19,6 delik payı ile alçıpan. Arka yüzdeki nonwoven kumaş siyah veya beyaz temin edilebilir.

Bir çok durumda damlamaya karşı koruyucu olarak arka yüzü standart nonwoven bez kaplamalı veya akustik nonwoven bez kaplamalı Cleaneo akustik tavan kaplaması tamamen yeterlidir. Tipik uygulama alanları örneğin okullar, bürolar, çocuk yuvaları konferans veya toplantı mekanlarıdır. Özel taleplerde profesyonel bir akustik planlamacısı ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Kare delikli

...

Kare delik 8/18 R

Ses emiliminin ve mekan akustiğinin iyileştirilmesi için % 19,8 delik payı ile delikli alçıpan.

Kare delik 12/25 R

Ses emiliminin iyileştirilmesi için % 23 delik payı ile delikli alçıpan.

Bir çok durumda damlamaya karşı koruyucu olarak arka yüzü standart nonwoven bez kaplamalı veya akustik nonwoven bez kaplamalı Cleaneo akustik tavan kaplaması tamamen yeterlidir. Tipik uygulama alanları örneğin okullar, bürolar, çocuk yuvaları konferans veya toplantı mekanlarıdır. Özel taleplerde profesyonel bir akustik planlamacısı ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Dağınık dairesel delikli

.

Dağınık delik PLUS 8/15/20 R

Mekan akustiğinin ve modern ve nostaljik tavan mimarisinin tasarım olanaklarının iyileştirilmesi için % 9,9 delik payı ile delikli alçıpan.

Dağınık delik PLUS 12/20/35 R

Ses emiliminin iyileştirilmesi için % 9,8 delik payı ile delikli alçıpan.

Bir çok durumda damlamaya karşı koruyucu olarak arka yüzü standart nonwoven bez kaplamalı veya akustik nonwoven bez kaplamalı Cleaneo akustik tavan kaplaması tamamen yeterlidir. Tipik uygulama alanları örneğin okullar, bürolar, çocuk yuvaları konferans veya toplantı mekanlarıdır. Özel taleplerde profesyonel bir akustik planlamacısı ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Cleaneo Tanıtım Filmi

Acoustic Calculation Programs

 • Insul

  AMF

  You can calculate the best sound absorbtion values for your designs by using this app. Room Acoustics
 • Knauf Germany

  Knauf Germany

  Quickly open this calculater by simlpy clicking the link below. Akustik Rechner

Acoustic Seminars Acoustic Seminars
We are organising seminars in order to give information about acoustics. If you are interested, please contact us.
Upcoming Seminars Upcoming Seminars
To be informed about our upcoming seminars or make a reservation, please contact us.

Our Partners

 • Knauf AMF

  Knauf AMF

  Our business partner is Knauf AMF for more products and system solutions about sound absorption and insulation. Knauf AMF
 • Heradesign

  Heradesign

  Heradesign produces, develops and distributes high-class acoustic systems for ceilings and walls that are consistently sustainable. The main fields of application are education, sports, offices, infrastructure, entertainment and recreational facilities. Heradesign

Recommended Products

 • Cleaneo (B4, B5, B6)

  Cleaneo (B4, B5, B6)

  Block-shaped circular or square perforated gypsum boards, produced 4-sided non-perforated perimeter. It provides high sound absorption and contains zeolite for air cleaning effect. Cleaneo (B4,B5,B6)
 • vida

  Cleaneo Acoustic Screw

  Screws with countersunk cross-heads for fixing Cleaneo gypsum boards protects the board against cracks and deformation of holes. Cleaneo Acoustic Screw (SN)
 • Cleaneo Slotline

  Cleaneo Slotline

  Block slotted gypsum boards, produced 4-side non-perforated perimeter. It provides high sound absorption and contains zeolite for air cleaning effect. Cleaneo Slotline
 • Cleaneo Square Perforation

  Cleaneo Square Perforation

  Square perforated gypsum board, can be produced continuous perforated or non-perforated perimeter upon request. It provides high sound absorption and contains zeolite for air cleaning effect. Cleaneo Square Perforation

Recommended Systems

 • D127 Cleaneo Suspended Ceiling System

  D127 Cleaneo Suspended Ceiling System

  D127 Cleaneo suspended ceiling system is installed by using hanger system suitable for the ceiling load, main and furring TC channels which are connected to each other with intersection connectors, 12,5 mm single layer Knauf Cleaneo and with the 20 mm thick mineral wool to provide the sound absorption requirements. D127
 • W623C Cleaneo Drywall Lining System

  W623C Cleaneo Drywall Lining System

  W623C Cleaneo Drywall Lining System is installed on the existing wall with direct hanger, Ceiling C Channel and Ceiling U Channel with single layer Cleaneo according to the required area and single layer 12,5 mm Knauf Gypsum Board (double layer where Cleaneo is not applied) and in between mineral wool in order to fulfill the optimum sound absorption requirements. W623C